Security Alert | Mijnics Hoax


Credit Card Security WarningWarning of phishing scam: Mijnics Hoax

In the ongoing war against online threats to financial security, this scam e-mail notification warns our readers of a recent threat. An e-mail received this morning masquerading as an offical notification from International Card Services (ICS) (Netherlands) claiming their server had been attacked by cyber-criminals

The mail requests all account holders to update their credit card information.

Do Not click on the links contained in this e-mail

Do not submit your details to this scamming site

The text contained in the mail received reads (in Dutch)

“Afgelopen donderdag is onze server MijnICS aangevallen door internetcriminelen. Wij zijn bezig met ons onderzoek dat onlangs is ingesteld en hopen binnenkort deze internetcriminelen te ontmaskeren.
Tijdelijk is het noodzakelijk dat alle klanten die gebruik maken van MijnICS nu momenteel op de onderstaande website inloggen en hun opnieuw verIfieren. Na het volledig invoeren is ons beveiligingsprocedure voltooid en verschijnt er een scherm waarop zichtbaar is dat uw MijnICS volledig is beveiligd is. U krijgt hier over ook een e/mail toegestuurd. Na dat u onze e-mail hebt ontvangen, kunt u weer inloggen op de officiele website van ICS.
Opgelet! Dit moet binnen 48 uur uur gedaan worden, anders verdenken wij dat er een internetcrimineel achter uw MijnICS zit.
Opgelet! Log pas weer in op de officiele website als u de beveiligde website succesvol hebt voltooid. Logt u toch eerst in op de officiele website, is er kans dat wij deze actie verdacht vinden en uw MijnICS tijdelijk op hold zetten.

Klik hier! Voor de beveiligde website!
(Het kan zijn dat sommige computers het moeilijk hebben met de capaciteit van de  en niet alles meer zichtbaar is)

Opgelet!
Bewaar deze brief/e-mail bij uw andere brieven.

The english translation reads (translation by Google Translate)

“Last Thursday our server MijnICS was attacked by cybercriminals. We’re doing our research that has recently been installed and we hope to expose these cybercriminals.
Temporarily, it is imperative that all customers who use MijnICS now available on the website below and log them again verify. After fully implementing our security procedure is completed and a screen that is visible to your MijnICS completely secure. You will get about an e / mail. After you have received our email, you can log back in to the official website of ICS.
Attention! This must be done within 48 hours hours, otherwise we suspect that an Internet criminals behind your MijnICS it.
Attention! Only log in on the official website if you have successfully completed the secure website. Please log but only on the official website, chances are we suspicious of this action and your MijnICS temporarily hold up. Click here! For the secure website!
(It may be that some computers have difficulty with the capacity and not everything is visible) Attention!
Keep this letter / e-mail with your other letters.”

THIS IS A PHISHING SCAM:

No security card company will ever notify account holders using this type of e-mail notification.
If you are uncertain about the security of your credit card or bank accounts – CONTACT YOUR BANK only. Never use any link contained in an e-mail to access your bank account or your card account.
Advertisements

Posted on September 8, 2011, in E-mail, Internet Security, Phishing and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: